Exkurze do břevnovského kláštera

Po roce se opět konala exkurze za kláštery v Praze v rámci kurzu Svatí a jejich kult ve středověku.

7. 3. 2023 Marie Lukášová Josef Müller Kateřina Holíková

Bez popisku

V sobotu 12. února 2023 se konala exkurze studentů historie a zájemců z řad veřejnosti do Prahy v rámci předmětu Svatí a jejich kult ve středověku pod vedením Mgr. Libora Zajíce.

Zatímco loňská závěrečná exkurze v rámci téhož kurzu byla zaměřena na hradčanskou ostrožnu, směřovaly kroky letošních účastníků do břevnovského kláštera a tří sakrálních prostor na Starém a Novém Městě pražském, kam se stěžejní události českých církevních dějin propsaly neméně významně. Jednalo se o františkánský klášter a kostel Panny Marie Sněžné, Týnský chrám a baziliku sv. Jakuba Většího při minoritském klášteře.

Naše první kroky vedly do benediktinského břevnovského kláštera. V rozsáhlém komplexu jsme navštívili baziliku sv. Markéty a románskou kryptu pod ní. Po prohlídce baziliky, kde již máloco připomíná založení kláštera Boleslavem II., neboť převládajícím uměleckým slohem je zde baroko (výjimku tvoří např. kenotaf poustevníka Vintíře), jsme se setkali s arciopatem P. Petrem Prokopem Siostrozonkem OSB. Závěr prohlídky Břevnova se odehrál v šenku při klášterním pivovaru, kde byly všechny dojmy vstřebány nad sklenicí piva, jež je dalším předmětem studia Mgr. Zajíce, protože pivovarnictví je s církevními řády neodmyslitelně spjato.

Další zastávkou byl klášterní areál a kostel Panny Marie Sněžné, založený Karlem IV. původně pro řád karmelitánů, kterým nás provedla farní asistentka Zuzana Rebcová. Přes refektář, sakristii a zaoltáří (kde v úzkém prostoru mezi zadní stěnou oltáře a závěrem presbytáře vynikla výjimečná výška druhého nejvyššího kostela v Praze) jsme došli do samotného chrámu. Je pozoruhodné, jak se zde gotická architektura potýká s monumentálním barokním oltářem!

Nahlédli jsme taktéž do Týnského chrámu, který vyvolal mezi studenty polemiku, nikoli však na linii konfesijní, jak by se dalo v kontextu historie chrámu očekávat, nýbrž o otázce, zda je „lepší“ gotika, nebo baroko a co je vůbec podstatou těchto slohů.

Posledním zastavením oficiálního programu byla bazilika sv. Jakuba Většího při klášteře minoritů, kterým nás provedl rektor baziliky P. Josef Goryl OFMConv. Za zmínku, co se týče interiéru stavby, stojí například náhrobek Václava Vratislava z Mitrovic, dílo F. Brokoffa a J. B. Fischera z Erlachu, či fakt, že v klášterním refektáři byla v druhé polovině 19. století zřízena první mateřská škola v českých zemích.

Tímto oficiální program skončil a ti nejvytrvalejší se přesunuli do Pivovarské nalévárny v Soukenické. Tam bylo vše prodiskutováno a zpětně zhodnoceno.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info