Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě

15. 4. 2021

Lukáš Fasora – Miroslava Květová – Richard Lein – Ondřej Matějka (eds.)

Pátý svazek Publikací Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví.

Odborná kniha „Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě“ se věnuje přechodu mezi rakousko-uherskou monarchií a jejími nástupnickými státy, zejména Československem a Rakouskem. Tento přechod sleduje v delší perspektivě od počátku 20. století až do krize nástupnických republik vrcholící druhou světovou válkou. Publikace je interdisciplinární, obsahuje příspěvky historiků, politologů a právníků a sleduje v komparativní perspektivě pestrou škálu témat: od ústavních dějin přes změny stranického spektra až po novinky v organizaci sportu nebo v postavení žen. Autoři si přitom kladou provokativní otázky po kvalitě demokracie v zaniklém mocnářství a v obou nástupnických státech.

Z obsahu:

  • Jiří Malíř: K (dis-)kontinuitě stranického systému v českých zemích před první světovou válkou a po ní
  • Lukáš Fasora: Levicový radikalismus: před a po roce 1918
  • Jiří Hanuš: Jak jsme bourali Rakousko-Uhersko

Knihu v roce 2021 vydal Masarykův ústav a Archiv AV.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info