Cena děkanky FF MU za vynikající disertační práci

23. 11. 2023 Roman Jaroš

Blahopřejeme Pavlu Mášovi, absolventovi doktorského studia na Historickém ústavu, k získání prvního místa v soutěži o Cenu děkanky za vynikající disertační práci. Práce nese název František Ladislav Rieger jako tvůrce a objekt české historické paměti a vznikla pod vedením PhDr. Zdeňky Stokláskové, Ph.D. Ocenění bylo předáno v úterý 14. listopadu při příležitosti Týdne humanitních věd.

Pavel Máša v disertační práci sleduje, jak staročeský politik Rieger prostřednictvím svého veřejného působení formoval představy spoluobčanů o české minulosti, jakým způsobem on sám využíval historii pro své politické cíle a jakými prostředky (a s jakým úspěchem) se snažil utvářet obraz vlastní činnosti v paměti budoucích generací. Vedle toho se práce zaměřuje na otázku, jak byla Riegrova role v novodobé české historii hodnocena a interpretována přímo jeho současníky, ať už se jednalo o žurnalisty, profesionální historiky, nebo Riegrovy politické příznivce a odpůrce.

Disertační práce

Slavnost Týdne humanitních věd

Foto: Alexandra Snováková

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info