Semestr začíná orientačním týdnem

27. 8. 2019 Tomáš Dvořák

V rámci tzv. orientačního týdne proběhne bloková výuka předmětu HIAb02 Úvod do historikovy práce. Tento předmět je rozdělen do šesti seminárních skupin, výuka v jednotlivých seminárních skupinách bude probíhat ve dnech 17., 18., 19. a 20. 9. Konkrétní informace neleznete v rozvrhu.

Prosíme posluchače, aby se do vybrané skupiny dle vlastního uvážení zapsali, v případě sdruženého studia zohledněte své povinnosti na druhém oboru.

S vedoucími jednotlivých seminárních skupin se sejdete vždy v 9.00 hodin ráno příslušného dne (podle příslušné seminární skupiny, do které jste se zapsali) v knihovně Historického ústavu (budova B2, 5. podlaží), kde se dozvíte více.

Počítejte s tím, že výuka v daném dni je celodenní, součástíbude následná tematicky zaměřená vycházka/exkurze po Brně.

Na místě se také pokusíme se  zodpovědět případné otázky k organizaci studia historie.

Problémy se zápisem předmětů apod. můžete již nyní řešit se sekretářkou Historického ústavu Mgr. Hanou Ambrožovou, a to mailem: hambroz@phil.muni.cz
Pravidelná výuka podle rozvrhu začne v týdnu od 23. 9. 2019.

Více článků

Přehled všech článků