Klub Masarykovi historici

KLUB MASARYKOVI HISTORICI je studentská organizace, na níž se podílejí studenti Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Naší snahou není jen zlepšení kolegiálního života na Historickém ústavu Filozofické fakulty. Pomocí mimoškolských aktivit i úzké spolupráce s vyučujícími se snažíme zkvalitnit, zpřístupnit a učinit studium historie mnohem atraktivnějším. Snažíme se vytvořit prostor pro diskuzi a větší interaktivitu, nejen mezi studenty, ale i mezi studenty a vyučujícími. Klub by měl být zastřešujícím prvkem, kde by se mohli studenti i vyučující setkávat na civilnější úrovni a tím budovat lepší provázanost v rámci Historického ústavu. Slibujeme si od toho přínos nových poznatků, odbourání komunikačních bariér v seminářích a možnost celkově se realizovat v rámci dění na Historickém ústavu s možným přesahem i do profesního života. Klub by měl být jakousi tribunou, či společným projektem, na kterém se mohou podílet stejnou měrou nejen všichni členové Historického ústavu ale i příbuzných oborů, pokud budou mít zájem.

Konkrétní aktivity:

- pořádání exkurzí 
- vytváření projektů v rámci MU, při vzájemné kooperaci s kolegy z odlišných studijních oborů např. archeologie, muzeologie, religionistika, Nadační fond atd. Např. výstavy, projekce, vzpomínkové akty k příležitostem památných dnů našich dějin a jiné 
- pořádání každoroční Historické párty v dobových kostýmech a Pasování prvního ročníku historie pro stmelení studentské komunity a vzájemné poznání se
 (to k velké radosti starších studentů i vyučujících) 
- každoroční pořádání „Setkání s prváky“ (v podzimním semestru), kde mají možnost se dozvědět o tom, co je ve studiu čeká
- vzájemná pomoc a rada při studiu, zejména kolegům z prvních ročníků, protože civilnější forma setkání je přístupnější jejich dotazům, na které odpovídají zkušenější spolužáci 
- zvaní výrazných osobností na zájmové přednášky, které by rozvíjely historickou tématiku i obecný přehled
- besedy s pamětníky a zajímavými osobnostmi pozoruhodné minulosti 
- fungující informační kanál, který odebírá přes 300 studentů historie, neboť skrze něj informujeme o dění na ústavu, hostovských přednáškách, konferencích a zajímavých projektech v rámci výuky i mimo ni

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info